EQUIPAMENTS D'INTERES CIUTADÀ

- En data 22 de juliol de 2016 la Diputació de Tarragona en Junta de Govern acorda aprovar la següent subvenció:

CONCEPTE: INVERSIONS D'INTERES CIUTADÀ

PRESSUPOST: 3463,06 €

CONCEDIT: 3116,75 €

% CONCEDIT: 90,00 %

                                 

MILLORA EQUIPAMENT CONSULTORI MÈDIC

- En data 1 de juliol de 2016 la Diputació de Tarragona en Junta de Govern acorda aprovar la següent subvenció:

CONCEPTE: MILLORA EQUIPAMENT CONSULTORI MÈDIC

PRESSUPOST: 1833,00 €

CONCEDIT: 1649,70 €

% CONCEDIT: 90,00 %

                              

PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS 2016

-En data 15 de juliol de 2016 la Diputació de Tarragona en acord de Junta de Govern ens concedeix la següent subvenció:

CONCEPTE: Prevenció incendis forestals

PRESSUPOST: 3096,78 €

CONCEDIT: 2787,10 €

% CONCEDIT: 90,00 %

                              

DIFUSIÓ DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS

-En data 9/11/2016 la Diputació de Tarragona acorda concedir-nos la següent subvenció:

CONCEPTE: Difusió productes agroalimentaris

PRESSUPOST: 3892,62 €

CONCEDIT: 763,24 €

% CONCEDIT: 19,61 %

                                 

                                

ACTIVITATS FOMENT CULTURAL 2016

-En data 22 de juliol de 2016, la Diputació de Tarragona en acord de Junta de Govern ens concedeix la següent subvenció:

CONCEPTE: Activitat de Foment Cultural

PRESSUPOST: 7.000 €

CONCEDIT: 943,61 €

% CONCEDIT: 31,09 %

                             

 

INTERESSOS DE PRÉSTECS 2016

 En data 1/12/2016 la Diputació de Tarragona emet informe favorable i acorda concedir la següent subvenció:

CONCEPTE: Interessos de Prèstec

PRESSUPOST: 660,69 €

CONCEDIT: 660,69 €

% CONCEDIT: 100%

                             

ADQUISICIÓ GRUP ELECTRÓGEN

-El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i ANAV, dins del programa de subvencions públiques per al Reequilibri Territorial Comarcal, convocatòria 2016, han finançat l'actuació "adquisició d'un grup electrògen" per valor de 10.000 €.

                                 

                             

                                  

SUBVENCIÓ EQUIPAMENTS MUNICIPALS

En data 19 de juny de 2015, la Diputació de Tarragona i en Junta de Govern, ACORDA concedir-nos la següent subvenció:

CONCEPTE: Inversions en equipaments municipals any 2015.

OBRA: Habilitació de l'escenari del Centre Cívic

IMPORT: 3.585,24 €- Correspont al 90%

 

Notícies

Contingut sindicat